Menu

Vijfheerenlanden

De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik willen fuseren. Samen hebben we meer bestuurskracht. Ook denken we door één organisatie te vormen, onze bewoners beter van dienst te kunnen zijn. Ons fusiedossier ligt op dit moment ter behandeling bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We streven naar de start van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden op 1 januari 2019.

Meer informatie is te vinden op de website van Vijfheerenlanden.

Nieuwsberichten:

Gemeente Vijfheerenlanden is een feit (11.07.2018)

Verkiezing gemeenteraad gemeente Vijfheerenlanden 21 november 2018 (11.07.2018)

Woningmarktregio – nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (25.06.2018)

Wetsvoorstel Vijfheerenlanden aangenomen door Tweede Kamer (24.04.2018)

Volgende stap in herindeling Vijfheerenlanden (23.04.2018)

Griffier Vijfheerenlanden benoemd (28.02.2018)

Stand van zaken bestuurlijke besluitvorming Vijfheerenlanden (14.02.2018)

Reageren op wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik (28.11.2017)

Advies wetsvoorstel herindeling Vijfheerenlanden naar Tweede Kamer (21.11.2017)

Vijfheerenlanden een stapje dichterbij (11.10.2017)

Wetsvoorstel Vijfheerenlanden naar Raad van State (06.10.2017)

Huisvesting nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (28.09.2017)

Herindelingsadvies vastgesteld (29.03.2017)

Beoogd gemeentesecretaris VHL benoemd (29.03.2017)

Herindelingsontwerp vastgesteld (23.03.2017)

Instemming zienswijze herindelingsontwerp (01.03.2017)

Terinzagelegging Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden (30.11.2016)

Koffie en Vijfheerenlanden II (19.10.2016)

Koffie en Vijfheerenlanden (12.10.2016)

In gesprek over Vijfheerenlanden (28.09.2016)

Enquête Vijfheerenlanden (22.07.2016)

Gemeenten gaan door na teleurstellend besluit IPC (05.07.2016)

Introductie website Vijfheerenlanden (30.06.2016)

Besluitvorming definitieve huisvesting Vijfheerenlanden door nieuw bestuur (19.09.2017)

Dienstverleningsconcept Vijfheerenlanden versie 3.1 (PDF, 974.0 kB)