Menu

Vijfheerenlanden

De provincies Zuid-Holland en Utrecht willen gezamenlijk een herindelingsprocedure starten. Het doel is de vorming van een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2019. De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik hebben voor deze fusie een verzoek bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Utrecht ingediend.

Meer informatie is te vinden op de website van Vijfheerenlanden.

Nieuwsberichten:

Herindelingsadvies vastgesteld (29.03.2017)

Beoogd gemeentesecretaris VHL benoemd (29.03.2017)

Herindelingsontwerp vastgesteld (23.03.2017)

Instemming zienswijze herindelingsontwerp (01.03.2017)

Terinzagelegging Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden (30.11.2016)

Koffie en Vijfheerenlanden II (19.10.2016)

Koffie en Vijfheerenlanden (12.10.2016)

In gesprek over Vijfheerenlanden (28.09.2016)

Enquête Vijfheerenlanden (22.07.2016)

Gemeenten gaan door na teleurstellend besluit IPC (05.07.2016)

Introductie website Vijfheerenlanden (30.06.2016)