Menu

Bewoners & bedrijven

 • Afval

  Uw persoonlijke afvalkalender, gemeentewerf en afvalbrengstation, afvalinzameling, grofvuil, extra container aanvragen.

 • Vergunningen en belastingen

  Belastingen, WOZ-portaal, automatische incasso, hondenbelasting, kwijtschelding, melding klein evenement, evenementenvergunning.

 • Bouwen en wonen

  Bestemmingsplannen, bouwen en verbouwen, projecten, veiligheid, parkeren, Verbeter de Buurt, duurzaamheid, honden uitlaat en losloop.

 • Uittreksels en verklaringen

  Uittreksel persoonsgegevens, afschrift burgerlijke stand, verklaring omtrent gedrag, geheimhouding persoonsgegevens, eigen verklaring, bewijs van in leven zijn.

 • Melding openbare ruimte

  Heeft u opmerkingen of klachten over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over bestrating, openbaar groen, afval of speelplaatsen? Geef dan online een melding door.

 • Zorg en ondersteuning

  Veranderingen in de zorg, Wmo, jeugdhulp, werk en inkomen, vrijwilligerswerk en mantelzorg, gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Geboorte, huwelijk en overlijden

  Aangifte van geboorte, trouwen in Leerdam, erkennen van kind, overlijden aangeven.

 • Verhuizen, emigreren, inburgeren

  Verhuizing doorgeven. Emigratie doorgeven. Informatie over inburgeren.

 • Paspoort, ID-kaart en rijbewijs

  Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvragen.

 • Subsidie

  Subsidie aanvragen, gebruik van subsidie aantonen, opstartsubsidie Eigen Kracht en Burgerkracht aan zet.

 • Onderwijs en kinderen

  Scholen in Leerdam, kinderopvang, leerlingenvervoer.

 • Ondernemers

  Alle informatie voor ondernemers in de gemeente Leerdam. De ondernemersverenigingen, bedrijfscontactfunctionaris en het starten van een bedrijf.