Menu

Klein Chemisch Afval

Klein Chemisch Afval (KCA) is afval dat niet bij het overige afval terecht mag komen. Onder KCA vallen stoffen die giftig, brandgevaarlijk of op een andere manier schadelijk zijn. Denk aan batterijen, accu's, verf, lijm, bestrijdingsmiddelen en olieproducten.

In Leerdam kan het klein chemisch afval elke tweede en elke laatste zaterdag van de maand tussen 13.00 en 15.00 uur ingeleverd worden bij het afvalbrengstation.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de afvalinzameling op www.waardlanden.nl.