Menu

Ongediertebestrijding en dode dieren

De gemeente Leerdam heeft gediplomeerde mensen in dienst die precies weten hoe ze ratten moeten bestrijden. Voor de bestrijding van overig ongedierte (muizen, kakkerlakken, wespen) moet u zelf actie ondernemen. Wel kunnen medewerkers van de gemeentewerf u helpen vast te stellen om wat voor ongedierte het gaat en hoe u het kunt bestrijden.

Muskustratten

Heeft u last van muskusratten, dan kunt u contact opnemen met het Waterschap Rivierenland. Het waterschap is verantwoordelijk voor de bestrijding en heeft muskusrattenbestrijders in dienst.

Dode dieren

Ziet u een dood dier in de openbare ruimte? Meld dit dan telefonisch bij de gemeentewerf: 0345 – 636 363. Medewerkers van de gemeentewerf halen het kadaver dan op. Wanneer de buitendienst een dood huisdier vindt, wordt een foto gemaakt. Wordt een dier vermist en vermoedt de eigenaar dat zijn huisdier is verongelukt, dan kan aan de hand van deze foto worden vastgesteld of dat inderdaad het geval is.

U kunt een dood dier ook online doorgeven aan de gemeentewerf via het formulier melding openbare ruimte.