Menu

Welstandsnota

Een bouwplan moet voldoen aan de reguliere eisen van welstand. Als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig hebt, kan het zijn dat de gemeente dit voorlegt aan de welstandscommissie. De welstandscommissie beslist of het bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Meer details hierover kunt u vinden in de Welstandsnota Leerdam 2013 (PDF, 3.7 MB).