Menu

Als sneeuw of vorst voor gladheid zorgt, strooit de gemeente hoofdwegen, belangrijke wijkontsluitingswegen en belangrijke fietspaden. Bekijk hier de strooiroutesOok ondersteunt de gemeente instellingen en ondernemers bij het vrijhouden van onder andere winkelstraten en schoolpleinen. Bij gladheid plaatsen we op diverse, moeilijk te bereiken locaties zogeheten zoutkisten. Hiermee helpt de gemeente de omwonenden om de openbare ruimte begaanbaar te houden.

Strooien trottoirs

De trottoirs strooien we normaal gesproken niet. Bij extreme gladheid (ijzel) of bij sneeuw die blijft liggen strooien of vegen we de trottoirs (nabij medische centra, zorgcentra, bejaardencentra, winkelcentra, scholen e.d.). Dit is alleen op werkdagen na 7.30 uur en bij voldoende capaciteit.

Hoofdroutes

We concentreren ons eerst op de hoofdroutes. Mocht er dan nog tijd over zijn, strooien we nog een aantal hoofdstraten in de wijken. Hier moet u echter geen wonderen van verwachten. Voor een goede werking van de strooiers hebben we namelijk een minimale rijsnelheid nodig van ongeveer 30 km/uur. De strooier wordt aangedreven door een loopwiel welke op de rijweg rust. Als we stilstaan, strooit de machine niet. Omdat we in de woonwijken weinig snelheid kunnen maken, zeker niet bij gladheid, is het strooiresultaat dan ook miniem. Daarnaast denken mensen vaak dat als er eenmaal zout is gestrooid, de gladheid ook verdwijnt. Dit klopt niet. Door het verkeer krijgt het zout pas zijn maximale werking. Hoe meer verkeer hoe beter het resultaat van het strooien is. Daarom zijn snelwegen ook veel sneller schoon dan wegen in de bebouwde kom.

Een handstrooier of zout aanvragen?

De gemeentewerf verstrekt in principe geen strooizout aan particulieren. Wijkraden en buurtverenigingen kunnen wel een verzoek indienen als zij zelf willen strooien in gebieden waar kwetsbare groepen wonen, zoals ouderen. De wijkraad of buurtvereniging kan dan een handstrooier en zout van de gemeentewerf krijgen.

Wilt u namens een wijkraad of buurtvereniging een aanvraag indienen? Stuur dan uw voorstel naar info@leerdam.nl.