Menu

Gladheidsbestrijding

De gemeente Leerdam doet er zoveel mogelijk aan om gladheid te bestrijden. Als sneeuw of vorst voor gladheid zorgt, strooien we hoofdwegen en belangrijke straten. Diverse belangrijke fietspaden worden begaanbaar gehouden door te borstelen. Ook ondersteunt de gemeente instellingen en ondernemers bij het vrijhouden van onder andere winkelstraten en schoolpleinen. Lees hier het Gladheidsbestrijdingbeleidsplan 2016-2019. (PDF, 528.7 kB)

Strooiroutes

Er zijn meerdere strooiroutes aangewezen die bij gladheid gestrooid worden. Zo blijven in elk geval hoofdwegen en drukke straten goed toegankelijk bij gladheid. Ook besteden wij speciale aandacht aan veilige fietsroutes. Met behulp van borstels bestrijden wij gladheid op diverse fietspaden.

Bij gladheid worden op diverse, moeilijk te bereiken locaties zogeheten zoutkisten geplaatst. Hiermee helpt de gemeente de omwonenden om de openbare ruimte begaanbaar te houden.

Strooien trottoirs

De trottoirs worden normaal gesproken niet gestrooid. Bij extreme gladheid (ijzel) of bij sneeuw die blijft liggen zullen de strategische trottoirs (nabij medisch centra, zorgcentra, bejaardencentra, winkelcentra, scholen e.d.) worden gestrooid of geveegd. Dit zal enkel zijn op werkdagen na 07:30 uur en bij voldoende capaciteit.

Een handstrooier of zout aanvragen?

De gemeentewerf verstrekt in principe geen strooizout aan particulieren. Wijkraden en buurtverenigingen kunnen wel een verzoek indienen als zij zelf willen strooien in gebieden waar kwetsbare groepen wonen, zoals ouderen. De wijkraad of buurtvereniging kan dan een handstrooier en zout van de gemeentewerf krijgen.

Wilt u namens een wijkraad of buurtvereniging een aanvraag indienen? Stuur dan uw voorstel naar info@leerdam.nl.