Menu

Starterslening

Wij vinden het belangrijk dat starters een kans hebben op de koopwoningmarkt. Hiervoor stellen wij geld beschikbaar in een fonds bij SVn voor Startersleningen. Een huis kopen dat onbetaalbaar lijkt… Dat lukt soms tóch dankzij de Starterslening. De naam zegt het al: de Starterslening is bedoeld voor een eerste koophuis. Met zo’n lening overbrugt u het verschil tussen de prijs van het huis dat u wilt kopen (inclusief bijkomende kosten) en het bedrag dat u maximaal kunt lenen. De Starterslening is altijd een aanvulling op uw normale hypotheek.

Looptijd

De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en een looptijd van 30 jaar. De eerste drie jaar betaalt u geen rente en aflossing over de Starterslening, daarna wel, tenzij u nog niet kunt betalen. U kunt dan bij SVn een hertoets aanvragen. Verder kan de Starterslening altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij afgelost worden.

Aanvragen

Hebt u een voorlopige Koopovereenkomst of Koop/Aannemingsoverkomst afgesloten en wilt u een Starterslening aanvragen? Klik dan op de knop Meldingsformulier Starterslening onderaan deze pagina. Aan de hand van het door u ingevulde meldingsformulier toetst de gemeente of u voldoet aan de startersdefinitie. 

Wanneer u voldoet aan de criteria van de gemeente, dan ontvangt u per post een originele en gestempelde aanvraagset Starterslening van de gemeente. Het daarvan deel uitmakende aanvraagformulier Starterslening dient u zelf met alle gevraagde informatie en bijlagen te versturen naar SVn.

Meldingsformulier Starterslening

Voorwaarden

De aanvraag, de financiële toets die bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening en het verstrekken van de lening worden door SVn verzorgd.

Wij hebben voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen. Onderstaande voorwaarden gelden:

  • U koopt voor het eerst een woning. Dit is een bestaande of nieuwbouwwoning in Leerdam.
  • U woont nu ook in de gemeente Leerdam of u bent economisch of maatschappelijk gebonden aan Leerdam.
  • U bent maximaal 37 jaar oud of als u zelf ouder dan 37 jaar bent maar uw levenspartner met wie u een huidhouden vormt is maximaal 37 jaar oud.
  • De kosten voor het verkrijgen van de woning (verwervingskosten) voldoen aan de voorwaarden en normen van de Nationale Hypotheek Garantie en zijn niet hoger dan € 205.000 (geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw).
  • De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 20.000.

Financiële toets

SVn voert een financiële toets uit en stuurt een positief of negatief advies naar de gemeente. U ontvangt vervolgens van de gemeente een toewijzings- of afwijzingsbrief. SVn ontvangt een kopie van deze brief.

Bij een positief advies en toewijzing brengt SVn een offerte uit aan de aanvrager(s). Na ondertekening maakt SVn de aktestukken op voor de notaris. Na het passeren van de akte bij de notaris gaat de lening in.

Kosten

U betaalt afsluitkosten, borgtochtprovisie NHG en notariskosten. Als u na drie jaar een hertoets aanvraagt, betaalt u hertoetskosten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Starterslening of heeft u vragen? Kijk op www.svn.nl/producten/starterslening voor meer informatie en veel gestelde vragen. U kunt ook met SVn bellen: (033) 253 9436.

Uw financieel adviseur kan u ook meer vertellen over de Starterslening.