Menu

Aangifte geboorte

Algemene informatie

Als uw kind in de gemeente Leerdam geboren wordt, dan doet u aangifte van de geboorte bij de gemeente Leerdam. Na het opmaken van de akte wordt uw kind opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Is uw kind in een andere gemeente geboren, bijvoorbeeld in het ziekenhuis in Nieuwegein, dan doet u daar aangifte.

U doet aangifte binnen 3 dagen na de geboorte. Is de derde dag op een zaterdag, zondag of een feestdag, dan mag u aangifte doen op de eerste werkdag daarna.

De juridische vader of moeder moet aangifte doen van de geboorte van hun kind. Kunnen zij geen aangifte doen, dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamverzorgende.

Op het stadskantoor

U kunt de geboorteaangifte op het stadskantoor laten plaatsvinden. Na het maken van een afspraak, krijgt u de mogelijkheid om de benodigde gegevens vast in te vullen die voor het opmaken van de akte noodzakelijk zijn. Hiervoor hebt u uw DigiD met SMS verificatie nodig. De akte wordt dan op het Stadhuis getekend. Voor de geboorteaangifte hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig.

Geboorteaangifte

Meenemen

  • identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
  • als u geen Nederlander bent: documenten die u volgens de Vreemdelingenwet moet hebben zodat uw identiteit, nationaliteit en verblijfsstatus kan worden vastgesteld
  • erkenningsakte ongeboren vrucht (indien van toepassing)
  • trouwboekje om het kindje in bij te schrijven (indien van toepassing)
  • akte van naamskeuze (indien van toepassing)

Achternaam kind

Een kind krijgt automatisch de achternaam van de vader als het binnen een huwelijk of partnerschap wordt geboren. Krijgt uw kind niet de naam die u wilt? Dan kunt u voor de geboorte van het eerste kind een akte van naamskeuze laten opmaken.

Kinderbijslag en BSN

De kinderbijslag en het burgerservicenummer (BSN) hoeft u niet apart aan te vragen. Deze ontvangt u automatisch. Heeft u al één of meer kinderen dan wordt de hoogte van de kinderbijslag bij een volgend kind automatisch aangepast.