Menu

Algemeen graf

Grafrechten geven recht op een plek op een begraafplaats voor een bepaalde periode. Er zijn grafrechten voor een algemeen graf en voor een familiegraf. Het ruimen van graven heeft te maken met het verlopen van grafrechten.

Grafrechten voor algemene graven worden voor 10 jaar uitgegeven. 

Verlenging grafrechten

Een algemeen graf kunt u niet verlengen. Na afloop van de termijn wordt het graf geruimd.

Rechthebbende grafrechten

Van algemene graven is het wettelijk sinds 2014 verplicht om bij te houden wie de rechthebbenden (nabestaanden) zijn van de grafrechten. Van graven die voor 2014 zijn aangelegd, hoefde de gemeente niet bij te houden wie de rechthebbenden zijn.  De gegevens van nabestaanden van graven die voor 2014 in gebruik zijn genomen, zijn niet bekend bij de gemeente.

Aflopen grafrechten

Wettelijk gezien hoeft de ruiming van de algemene graven niet aangekondigd te worden. Maar de gemeente doet dit wel, gezien de emoties bij de nabestaanden. Het aflopen van de grafrechten wordt 6 maanden van tevoren bekend gemaakt. Op het informatiebord bij de ingang van de begraafplaats hangt een aanplakbiljet. Op het graf dat zal worden geruimd, staat een bordje.

Wat gebeurt er met stoffelijke resten: er is de keuze om de stoffelijke resten te cremeren of te herbegraven in een familiegraf. Hieraan zijn kosten verbonden. Als hier niet voor wordt gekozen, dan krijgen de stoffelijke resten een plek in het verzamelgraf op de begraafplaats.

Ruimen van algemene graven, september 2017

Bekijk de nummerlijst van graven waarvan op dit moment geen nabestaanden bekend zijn bij de gemeente. Op deze lijst staan graven waarvan de grafrechten zijn vervallen.

Bent u rechthebbende van een algemeen graf dat in september 2017 wordt geruimd?
Nabestaanden wordt verzocht zo snel mogelijk contact met de gemeente op te nemen. Dat kan schriftelijk (gemeente Leerdam, t.a.v. Afdeling Burgerzaken, Dokter Reilinghplein 1, Postbus 15, 4140 AA, Leerdam), per e-mail, info@leerdam.nl, of telefonisch: 0345 636 363.