Menu

Grafmonument

Zoals u wellicht al weet vormen de gemeenten Vianen, Leerdam een Zederik de Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden. Dit betekent o.a. het samenvoegen / harmoniseren van verschillende team, werkzaamheden, taken etc.. Eén onderdeel hiervan is het product begraven. Dit betekent dat binnenkort alles wat met begraven te maken heeft vanaf één plek geregeld gaat worden. Het gaat hierbij in totaal om 19 begraafplaatsen.

De harmonisering wordt gefaseerd ingevoerd. Enige tijd geleden is besloten om de vergunningsaanvraag voor het plaatsen van een grafmonument (PDF, 398.7 kB) centraal af te handelen. Dit betekent dat we een uniforme afhandelingsprocedure zijn gaan hanteren. Om die reden treft u in de bijlage een aanvraagformulier aan die u in het vervolg kunt gebruiken voor uw aanvragen voor alle drie de gemeenten. Let wel op dat u duidelijk aangeeft om welke gemeente én begraafplaats het betreft.

De gevraagde gegevens zijn nodig voor de afhandeling van de aanvraag. Deze gegevens zijn bij de rechthebbende bekend. Behalve dat een compleet ingevulde aanvraag de afhandeling versoepelt is het voor ons ook een controle of de vergunning voor de juiste graflocatie afgegeven wordt.

Zowel de vergunning als de factuur van de leges worden naar de rechthebbende gestuurd. U als gemachtigde zal een afschrift van de vergunning ontvangen.

Heeft u vragen over bovenstaande, neemt u dan contact met ons op.

Kosten

De kosten voor graven, begraven, urnennissen en gedenktekens zijn wettelijk bepaald.

In de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten 2018 (PDF, 1.9 MB) vindt u de actuele tarieven. Onder andere de kosten voor graven, begraven, urnennissen en gedenktekens.