Menu

Familiegraf

Grafrechten geven recht op een plek op een begraafplaats voor een bepaalde periode. Er zijn grafrechten voor een algemeen graf en voor een familiegraf. Het ruimen van graven heeft te maken met het verlopen van grafrechten.

Grafrechten voor een familiegraf worden uitgegeven voor een bepaalde tijd van 20 of 30 jaar.

Verlenging grafrechten

Het is mogelijk om de rechten te verlengen (met 10 of 20 jaar), de gemeente stuurt 2 jaar voor het aflopen van de grafrechten een brief naar de rechthebbenden (nabestaanden).

Rechthebbende grafrechten

De gemeente beschikt over de gegevens van nabestaanden. Rechthebbenden zijn verplicht om deze gegevens bij de gemeente actueel te houden.

Aflopen grafrechten

De gemeente stuurt 2 jaar voor het afgelopen van de grafrechten een brief naar de nabestaanden. Het aflopen van de termijn wordt bekend gemaakt met een aanplakbiljet op het informatiebord bij de ingang van de begraafplaats en op het graf met een bordje.

Wat gebeurt er met stoffelijke resten: er is de keuze om de stoffelijke resten te cremeren of te herbegraven in een familiegraf of op een andere plaats. Hieraan zijn kosten verbonden. Nabestaanden kunnen er ook voor kiezen om de stoffelijke resten dieper in hetzelfde graf te herbegraven (schudden genoemd), om zo plaats te maken voor een volgende begrafenis. Als hier niet voor wordt gekozen, dan krijgen de stoffelijke resten een plek in het verzamelgraf op de begraafplaats.