Menu

Ruiming graven

Van sommige graven op de Algemene Begraafplaats aan de Tiendweg in Leerdam is de huurtermijn verstreken. De gemeente Leerdam roept mogelijke rechthebbenden van deze graven op om zich te melden bij de gemeente. Indien op de oproep van de gemeente géén reactie volgt, zal de gemeente na een jaar overgaan tot het ruimen van het desbetreffende graf. Voordat de huurtermijn afloopt, hebben de rechthebbenden een brief ontvangen waarmee een nieuwe huurperiode kon worden vastgelegd.

Overzicht

Bekijk de nummerlijst van graven (PDF, 309.2 kB) waarvan op dit moment geen rechthebbenden bekend zijn bij de gemeente of waarvan geen reacties zijn binnengekomen na aanschrijvingen. Op deze lijst staan graven waarvan de huurtermijn is vervallen in de periode tot maart 2016. De lijst is ook opgehangen in de publicatiekast bij de ingangen van de begraafplaats aan de Tiendweg / Populierstraat. Ook zijn de betreffende graven gemarkeerd met een bordje. Het bordje bevat de tekst: "Dit graf wordt geruimd i.v.m. verlopen grafrechten. Meer info vindt u op de borden bij de ingang."

Aanmelden

Wie een recht kan doen gelden op een graf op de Algemene Begraafplaats dat vermeld staat in de internetlijst of in de publicatiekasten, kan zich melden bij de gemeente Leerdam. Dat kan schriftelijk (gemeente Leerdam, t.a.v. Afdeling Burgerzaken, Dokter Reilinghplein 1, Postbus 15, 4140 AA, Leerdam), per e-mail, info@leerdam.nl, of telefonisch: 0345 - 636 363.

Rechthebbenden worden verzocht zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een jaar, contact met de gemeente op te nemen. Mocht na een jaar niets zijn vernomen, dan start de gemeente met het ruimen van de bovengrondse grafmonumenten. Mocht het in verband met de beschikbare ruimte op de begraafplaats nodig zijn, dan worden de graven ook ondergronds geruimd.