Menu

Onderwijs en kinderen

  • Scholen in Leerdam

    Een overzicht van basisscholen en voortgezet onderwijs in Leerdam

  • Kinderopvang

    Peuterspeelzalen, kinderopvangtoeslag en het project Opstapje.

  • Leerlingenvervoer

    U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen.