Menu

Kinderopvang

Vanaf 1 juli 2010 is het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) voor iedereen in te zien. In het LRK worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang die in het LRK staat. Het LRK is te raadplegen op de website Landelijk Register Kinderopvang.

Peuterspeelzalen

Bij de peuterspeelzaal zijn kinderen vanaf 2 jaar en 4 maanden welkom. Uw kind speelt met andere kinderen onder begeleiding van ervaren peuterleidsters. Al spelend ontdekt uw kind de wereld om zich heen en oefent allerlei vaardigheden. Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Er is een goede samenwerking met de basisscholen en als een kind 4 jaar wordt, vindt er een informatieoverdracht plaats tussen peuterspeelzaal en de basisschool waar uw kind naartoe gaat.

Vanaf de leeftijd van anderhalf jaar kunt u uw kind inschrijven. Wilt u van tevoren met uw kind een kijkje nemen, dan kan dat ook. U kunt contact opnemen met de administratie van Stichting Kinderopvang Centraal Nederland: 0345 639 555 of info@skcn.nl.

Opstapje

Kinderen vanaf anderhalf jaar tot 2 jaar en 4 maanden, met een indicatiestelling door het consultatiebureau, zijn welkom bij Opstapje. Samen met hun ouder kunnen ze komen spelen op de peuterspeelzaal. Daar maken ze kennis met verschillende spelmaterialen en wennen eraan om met andere kinderen in een groep te spelen. De groepen zijn klein en worden begeleid door een ervaren peuterleidster.

Het is de bedoeling dat kind en ouder samen veel plezier hebben. Tijdens Opstapje is er een moment dat de ouders met de leidster om de tafel gaan zitten, de zogenoemde ouderkamer. Hier wordt onder andere van gedachten gewisseld en informatie gegeven over de achtergronden van activiteiten.

Kinderopvangtoeslag

U kunt als ouder in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. De overheid betaalt een bepaald percentage van de opvangkosten die u maakt. Een aanvraag hiervoor moet u indienen bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst verwerkt uw aanvraag en controleert of u voor de tegemoetkoming in aanmerking komt. Is dit het geval, dan maakt de Belastingdienst de bijdrage in maandelijkse termijnen rechtstreeks aan u over.

Nota toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang Vijfheerenlanden 2018 (PDF, 1.5 MB)