Menu

Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dat betekent voor sommige kinderen dat zij zijn aangewezen op een speciale school buiten de gemeente Leerdam. U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen.

Het leerlingenvervoer kan bestaan uit een vergoeding voor de eigen auto, het openbaar vervoer of door de gemeente georganiseerd taxivervoer.

Een aanvraag voor leerlingenvervoer kunt u beginnen door te bellen met de gemeente: 0345 - 636 363.