Menu

Burgerinitiatief

Heeft u een leuk idee om Leerdam socialer, mooier en gezelliger te maken? Laat het ons weten.

Aanvragen burgerinitiatief

Goed idee voor uw wijk of dorp? Gemeente Leerdam helpt!

De gemeente Leerdam biedt u, inwoners van dorpen, wijken, buurten en straten, de gelegenheid om met ideeën te komen om de leefbaarheid, onderlinge contacten en vitaliteit in uw woonomgeving te verbeteren en te versterken. U komt met de ideeën en onze wijk- en dorpsambassadeurs ondersteunen u hierin.

Voorbeelden ideeën voor uw wijk of dorp

Over wat voor een ideeën gaat dat dan? Misschien ziet u mogelijkheden voor: het verfraaien van een plein of parkje, andere initiatieven om de woonomgeving of speelplekken te verbeteren, een project voor jongeren die werkloos zijn, voor ouderen in de buurt, een idee om overlast van jongeren terug te dringen, het opzetten van een buurtkrant of een website voor de wijk, het organiseren van een schoonmaakactie, letterlijk meer kleur geven aan de buurt, nieuwe manieren om bewoners bij de wijk, de buurt of de straat te betrekken. Niet de gemeente, maar u bedenkt de ideeën, op basis van wensen en behoeften uit uw buurt, wijk, stad of dorp.

De wijk-/dorpsambassadeur

Leerdam ondersteunt via wijk- en dorpsambassadeurs initiatieven die vanuit bewoners of ondernemers komen. Uw wijk- of dorpsambassadeur zorgt voor een laagdrempelig contact tussen buurtbewoners en de gemeente, weet de weg binnen de gemeente en denkt graag met u mee!

Burgerinitiatief melden

Heeft u een leuk idee om Leerdam socialer, mooier en gezelliger te maken? Een idee waar meerdere bewoners plezier van hebben en/of aan mee kunnen doen?  Laat het ons weten waarna we graag nagaan wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Bel of mail met uw wijkambassadeur of vul bovenstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Wijkambassadeurs

Foto van de vier Leerdamse wijkambassadeurs

V.l.n.r. Judith van Coeverden, Marjon Laponder, Daniëlle Rousselet, Kim van Vliet

Wijk/ dorp Ambassadeur Telefoon E-mail
Kedichem Judith van Coeverden 0345 636 142 j.van.coeverden@leerdam.nl
Oosterwijk Judith van Coeverden 0345 636 142 j.van.coeverden@leerdam.nl
Leerdam Noord Judith van Coeverden 0345 636 142 j.van.coeverden@leerdam.nl
Leerdam West Marjon Laponder 0345 636 124 m.laponder@leerdam.nl
Leerdam Centrum Daniëlle Rousselet 0345 636 175 d.rousselet@leerdam.nl
Schoonrewoerd Kim van Vliet 0345 636 188 k.van.vliet@leerdam.nl
Leerdam Oost Kim van Vliet 0345 636 188 k.van.vliet@leerdam.nl

Voorwaarden

 • De activiteit is niet bedoeld voor individuele personen, maar voor zoveel mogelijk bewoners van een straat, buurt, wijk of dorp waarvoor budget wordt aangevraagd.
 • Minimaal 3 personen wonend op verschillende adressen in de straat of buurt nemen de verantwoordelijkheid voor de organisatie op zich.
 • Er worden zoveel mogelijk bewoners bij de uitvoering betrokken, zodat sprake is van draagvlak.
 • De activiteit vindt plaats in de straat of buurt waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd.
 • De activiteit stimuleert de betrokkenheid van bewoners bij de eigen straat of buurt of verbetert de contacten tussen de bewoners onderling.
 • De activiteit moet praktisch uitvoerbaar zijn.
 • De activiteit vindt plaats in het jaar waarin een bijdrage wordt aangevraagd.
 • De activiteit wordt gemeld bij de afdeling vergunningen in verband met de evenementenvergunning. In de meeste gevallen is een melding voldoende. In bepaalde gevallen is een evenementenvergunning vereist. Deze moet acht weken van tevoren worden aangevraagd.
 • U stelt minimaal één foto beschikbaar die een indicatie geeft van de aanwezige deelnemers en waaruit blijkt dat de activiteit is uitgevoerd.
 • Eten en drinken wordt in principe niet gesubsidieerd.
 • Van de initiatiefnemers en de deelnemers wordt een grote mate van zelfwerkzaamheid verwacht om de kosten te drukken.
 • Initiatiefnemers spannen zich in om andere inkomsten te verwerven, zoals eigen bijdragen, andere subsidies of sponsoring in geld of natura.
 • De bijdrage heeft het karakter van een opstartsubsidie of een éénmalige bijdrage. De regeling is niet bedoeld voor terugkerende activiteiten. Daarvoor moet een structurele subsidie worden aangevraagd.
 • De gevraagde bijdrage is redelijk in relatie tot de omvang en inhoud van het initiatief.
 • Er kunnen aanvullende voorwaarden en verplichtingen worden gesteld.