Menu

Eigen Kracht en Burgerkracht aan zet

Goede zorg, mijn idee!

Heeft u een goed idee voor hulp aan kwetsbare Leerdammers? Dan kunt u in aanmerking komen voor een opstartsubsidie van de gemeente Leerdam. Deze subsidie is bedoeld als ondersteuning om uw plan van de grond te tillen.

Goede ideeën hebben soms iets weg van een dominospel: er is een tik tegen de eerste steen nodig om de zaak in beweging te krijgen. De gemeente steunt mensen en organisaties die al even met een mooi plan rondlopen om kwetsbare mensen te helpen, maar er nog niet in geslaagd zijn de zaak in beweging te krijgen.

Naast een geldelijke ondersteuning biedt de gemeente ook begeleiding aan startende trajecten. We stellen kritische vragen, geven tips en tricks en verbinden u met personen of partijen die uw plan verder kunnen helpen. Heeft u een goed idee, de gemeente denkt met u mee.
Er is van alles mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan boodschappendiensten, kookclubs waar kwetsbare mensen kunnen eten, een inloophuis, een rolstoelpool, bezoek- of wandelprojecten, cafés voor lotgenoten, buurthulp, burenhulp, Huis van de Wijk of leer- en werkplaatsen.

Direct regelen

Meer weten?

Voor vragen kunt u terecht bij Annette van der Plas: a.van.der.plas@leerdam.nl of 0345 - 636 363 of Esther Hanekamp: e.hanekamp@leerdam.nl of 0345 636 150.

Voorwaarden

Deze subsidie kan aangevraagd worden door bewoners, bewonersgroepen, verenigingen en niet-commerciële instellingen.
Per aanvraag wordt maximaal € 5.000,- aan subsidie verstrekt. Ook kleine initiatieven zijn van harte welkom.

Let er vooral op dat uw aanvraag:

  • Er voor zorgt dat kwetsbare mensen worden ondersteund en zelfstandiger kunnen functioneren.
  • Voorziet in een behoefte en kan rekenen op draagvlak.
  • Samenwerking stimuleert.
  • Ook voor de langere termijn naar verwachting kan blijven bestaan (niet eenmalig).

De criteria en de details van de aanvraagprocedure vindt u terug in de  Subsidieregeling "Opstartsubsidie Eigen Kracht en Burgerkracht aan Zet in Leerdam 2016/2017.

Initiatieven die u voorgingen

Te Gek?! - winnaar het beste Sociale Idee 2016

Stichting Te Gek!? zet zich in voor jongeren tussen 12 en 21 jaar met psychische problemen en jongeren die hier in het verleden mee te maken hebben gehad. Door op een laagdrempelige manier het contact aan te gaan met deze jongeren krijgen ze in een vroeg stadium ondersteuning. Als dat nodig is kunnen de jongeren doorverwezen worden. Elke week is er een inloopspreekuur, er zijn informatiebijeenkomsten, lotgenotenbijeenkomsten en workshops.
Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van Stichting Te Gek.

Diaconaal Platform Leerdam

Samenwerkingsverband tussen verschillende kerken in Leerdam, met de bedoeling zich gezamenlijk in te zetten voor hulpvragen vanuit de samenleving.: Helpen waar geen helper is. Contactpersoon: Everard van den Bor, everard.vandenbor@hu.nl.

ChillAut, a time 4 us

ChillAut, a time 4 us is een jongerencafé in Leerdam voor jongeren vanaf 13 jaar, die in meer of mindere mate een autisme spectrum stoornis hebben. De naam ChillAut verwijst naar chillen en autisme. Dat past bij de insteek van de avonden. Het gaat om gezelligheid en ontspanning, met als doel andere jongeren te ontmoeten en al doende sociale vaardigheden te leren. De avonden worden gehouden in Jongerencentrum M3 in  Leerdam. Jongeren zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom. De inhoud van de avonden is flexibel maar wel duidelijk. Er wordt daarbij zoveel mogelijk aangesloten bij de interesses van de jongeren.

Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van ChillAut of bij Marja Ploeg (06 1411 9497, marja.ploeg@solcon.nl)

Kringlink

Wie moeite heeft met sociaal contact, om wat voor reden dan ook, kan aansluiten bij een 'kringlinkbijeenkomst' van Stichting MEE. Speeddaten, voor vriendschap. Dit is een initiatief waarbij het de bedoeling is mensen te helpen om een vriendenkring op te bouwen wanneer zij hierbij een steuntje in de rug nodig hebben. Zo kunt u in Leerdam onder begeleiding van een professional en twee vrijwilligers nieuwe mensen ontmoeten waarmee u een vriendenkring kan starten. Contactpersonen: Astrid Wilschut: Astrid.Wilschut@MeeAV.nl en Esther Hobo: E.Hobo@yulius.nl.

Andere voorbeelden:

  • Activiteiten voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Dans en Theatergroep voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Ontwikkelhuis voor vrouwen in Leerdam-West
  • Seniorenplatform