Menu

Premie op actie

Heeft u een idee om uw woonomgeving te verbeteren? Dan kunt u mogelijk budget krijgen van Premie op Actie. Uw idee dient wel aan enkele voorwaarden te voldoen. Het aanvragen van Premie op Actie kunt u online regelen.

Direct regelen

Voorwaarden

  • het past binnen het beleid van de gemeente;
  • het draagt bij aan de verbetering van de woonomgeving;
  • het heeft steun van buurtbewoners;
  • buurtbewoners leveren zelf een bijdrage aan de uitvoering.

Per idee is maximaal 2.000 euro beschikbaar. Per jaar kunnen maximaal 10 initiatieven uitgevoerd worden.

Gang van zaken

U bespreekt uw idee met de coördinator wijk- en buurtbeheer en u zet uw idee op papier. U bekijkt samen met de coördinator wijk- en buurtbeheer of het idee voor € 2.000 uitvoerbaar is. De buurt en de wijk- of dorpsraad worden bij het idee betrokken. Als de financiering rond is en aan de voorwaarden is voldaan, voert u samen met de gemeente uw idee uit.