Menu

Uittreksels en verklaringen

 • Uittreksel persoonsgegevens

  Vraag een uittreksel aan uit de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Uittreksel bestellen van geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap en overlijdensakte.

 • Gezondheidsverklaring

  In bepaalde gevallen heeft u een verklaring nodig dat u geschikt bent om te rijden. Het CBR beoordeelt dit.

 • Verklaring Omtrent Gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Daarvoor kunt u een afspraak maken.

 • Bewijs van in leven zijn/Attestatie de vita

  Een officieel bewijs dat u in leven bent. Deze dient u persoonlijk aan te vragen bij de gemeente.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Dan kunt u vragen om geheimhouding.

 • Buitenlands document

  Als er rechtsfeiten in het buitenland hebben plaatsgevonden is de burger verplicht die te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de woongemeente