Menu

Vergunningen en belastingen

 • Belastingen

  WOZ-portaal, automatische incasso, hondenbelasting, bezwaar tegen belasting, kwijtschelding.

 • Evenementenvergunning

  Voor een evenement zoals een concert, braderie of markt heeft u een evenementenvergunning nodig.

 • In-/ uitritvergunning

  Wilt u een inrit vanaf uw woning of bedrijf naar de openbare weg aanbrengen of veranderen?

 • Parkeervergunning

  Parkeervergunning aanvragen, zowel voor bewoners als bedrijven.

 • Kenteken parkeervergunning wijzigen

  Uw parkeervergunning is gekoppeld aan het kenteken van uw auto. Als u een nieuwe auto krijgt of tijdelijk een andere auto heeft, moet u een kentekenwijziging doorgeven.

 • Standplaatsvergunning

  Als u vanaf een vaste plek aan de openbare weg goederen wilt verkopen of diensten wilt aanbieden, heeft u een standplaatsvergunning nodig.

 • Marktplaatsvergunning

  Als u een plek op de Leerdamse weekmarkt wilt, heeft u een marktplaatsvergunning nodig.

 • Omgevingsvergunning

  Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen of slopen.

 • Rioolaansluitvergunning

  Als u uw woning/pand wilt aansluiten op het gemeenteriool, dan moet u hiervoor een rioolaansluitvergunning aanvragen.

 • Drank- en Horecawetvergunning

  Als u drank wilt schenken of verkopen, heeft u een drank- en horecawetvergunning nodig. Dit geldt voor zowel commerciƫle bedrijven als bijvoorbeeld (sport)kantines.

 • Leidinggevende horeca

  Uw horecavergunning moet altijd actueel blijven. Verandert de leidinggevende?

 • Tapontheffing

  Voor het schenken van zwak-alcoholische dranken heeft u een tapontheffing nodig.