Menu

Bezwaar tegen belastingen

Bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingaanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar indienen bij de gemeente. Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen leest u precies hoe u dit kunt doen.

Bezwaar tegen de aanslag gemeentelijke belastingen (waaronder riool- en afvalstoffenheffing, hondenbelasting en parkeerbelasting) kunt u hier indienen. Ook via eHerkenning.

Bezwaar gemeentelijke belastingen

Bezwaar woz

U kunt ook via de button hieronder online uw bezwaar tegen de gemeentelijke WOZ-aanslag indienen met DigiD. Bezwaar maken via eHerkenning is ook mogelijk.

U kunt ook online uw vraag stellen.