Menu

Iedereen die een hond heeft, moet daarvoor belasting betalen. Met de opbrengst van deze belasting worden onder andere de (uitlaat)voorzieningen betaald, het schoonhouden van de openbare ruimte en andere maatregelen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. De gemeente moet daarom weten wie één of meer honden heeft. Het is verplicht om aangifte te doen als u een hond gaat houden.

Controle

De gemeente Leerdam controleert regelmatig of alle houders van honden aangifte hebben gedaan. Deze controle wordt gedaan door een gespecialiseerd bureau, Legitiem. De controleurs van Legitiem kunnen in de hele gemeente huis-aan-huis aanbellen. Als de controleur denkt dat er een hond aanwezig is waarvan geen aangifte is gedaan, maakt hij hiervan een aantekening. Als niet wordt open gedaan, laat hij of zij een bericht achter in de brievenbus.

De controleurs zijn herkenbaar aan hun bedrijfskleding met het logo van Legitiem en zijn in het bezit van een legitimatiebewijs. U mag hier altijd naar vragen, de controleur is verplicht om dit op uw verzoek te laten zien.

Aangifte

Als u een hond krijgt, koopt of u komt met een hond in de gemeente wonen, moet u de hond binnen twee weken aangeven. U kunt dat doen door online aangifte te doen of door het invullen van een aangiftebiljet. U kunt online zowel uw hond aanmelden of afmelden. Om online aangifte te kunnen doen, heeft u wel uw DigiD nodig. Een aangiftebiljet is ook verkrijgbaar op het stadskantoor.

Belastingplichtig is de houder van één of meer honden. De houder is degene die een hond bezit, verzorgt of onder toezicht heeft. De heffingsambtenaar wijst aan wie van een huishouden belastingplichtig is voor het houden van een hond. Het niet, onjuist of onvolledig invullen van het aangiftebiljet kan leiden tot het ambtshalve vaststellen van een aanslag en kan tevens leiden tot een verhoging van de belasting.

Betaling

Als uw hond eenmaal geregistreerd is, ontvangt u een aanslag hondenbelasting, eventueel tegelijk met andere gemeentelijke belastingen. U hoeft dus maar één keer aangifte te doen.

Als u de hond niet meer houdt, bijvoorbeeld doordat u de hond heeft verkocht, de hond is overleden of u bent verhuisd naar een andere gemeente, en u neemt geen nieuwe, dan heeft u recht op verlaging van de belasting. U hoeft dan niet te betalen over het aantal volle maanden per kalenderjaar dat u geen hond meer heeft. Voorwaarde daarvoor is wel dat u dit binnen twee weken meldt bij de gemeente. U kunt daarvoor online uw hond afmelden of het aangiftebiljet gebruiken om een hond af te melden.

Vrijstelling

Een aantal honden is vrijgesteld van hondenbelasting. Onder andere politiehonden, blindengeleidehonden en andere gehandicaptenhonden. Puppies (honden jonger dan 3 maanden) die nog samen met de moederhond worden gehouden zijn ook vrijgesteld. Ook als de hond is vrijgesteld moet aangifte worden gedaan. U moet dan wel een bewijs bijvoegen waaruit blijkt dat u recht heeft op vrijstelling. 

Tarieven

In Leerdam betaalt u (tarieven 2017):

  • voor de eerste hond: € 87,84 per jaar
  • voor de eerste, tweede en volgende hond: € 87,84 + € 117,00 per jaar per hond
  • voor een erkende kennel: € 321,84 per jaar. De houder van een hondenkennel, die geregistreerd is bij de raad van beheer op kynologisch gebied, betaalt een vast tarief, ongeacht het werkelijke aantal honden.

Ontstaat de belastingplicht in de loop van het jaar of wordt de belastingplicht in de loop van het jaar beëindigd? Dan is een evenredig deel van de belasting verschuldigd.