Menu

Kwijtschelding

Heeft u alleen AOW of een minimuminkomen (bijstandsniveau) en bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingaanslag te betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding. Dit regelt de Belastingsamenwerking Rivierenland, BSR.

Alleen bij BSR hoeft u kwijtschelding aan te vragen. Dit geldt voor zowel belastingen van het waterschap als die van de gemeente. BSR toetst uw financiële situatie en geeft dit door aan de gemeente. Van de heffingsambtenaar van de gemeente ontvangt u een besluit op uw verzoek om kwijtschelding alleen over de gemeentelijke belastingen en niet over belastingen van het waterschap. 

Via www.bsr.nl kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U leest er ook hoe u kwijtschelding kunt aanvragen.