Menu

1. Moet ik het doorlopend machtigingsformulier ingevuld terugsturen?

Nee, het is niet verplicht. Maar dan moet u het hele bedrag aan gemeentelijke belasting(en)genoemd op het aanslagbiljet ineens betalen voor de vervaltermijn.

2. Op welke wijze kan ik de gemeentelijke belastingen betalen?

De manier van betalen van de gemeentelijke belastingen is per 2015 veranderd. Zover mogelijk staan alle gemeentelijke belastingen nu verzameld op 1 aanslagbiljet.

Als er 1 vervaltermijn op het biljet staat, dan kunt u betalen:

  • met bijgesloten acceptgirokaart;
  • of via internet, dan dient u daarbij wel het aanslagnummer te vermelden. 

U kunt nog wel ervoor kiezen om via automatische incasso de gemeentelijke belasting(en) in maandelijkse termijnen te betalen. Dit is mogelijk door een doorlopend machtigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en naar Gemeente Leerdam toe te sturen of af te geven.

Staan er meerdere vervaltermijnen op het biljet dan heeft u al gekozen om via automatische incasso deze gemeentelijke belastingen te betalen. Het totaalbedrag wordt via automatische incasso in gelijke maandelijkse termijnen omstreeks de 29e van de maand afgeschreven van uw IBAN nr. De eerste termijn wordt in de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, afgeschreven. In de laatste termijn wordt het eventuele afrondingsverschil verrekend.

3. In hoeveel termijnen wordt het bedrag als u voor automatische incasso heeft getekend afgeschreven?

4. Ik heb een automatische betalingsopdracht bij de bank, kan dat niet door blijven lopen?

Nee, u moet zelf opdracht geven om deze te stoppen.

5. Ik heb nu ook al een betalingsregeling, kan ik dit ook via automatische incasso?

Ja, natuurlijk. U vult de machtiging in stuurt deze terug.De invorderingsambtenaar bepaalt in welke resterende termijnen het totaalbedrag wordt afgeschreven. 

6. Stopt de machtiging als het bedrag is betaald?

Ja. De computer rekent uit hoeveel er nog open staat. U betaalt dus nooit teveel. Wel is het zo dat als een nieuwe belastingaanslag komt, de machtiging weer gaat lopen.

7. Wat betekent doorlopend?

Dat betekent dat de machtiging ook gebruikt mag worden voor nieuwe belastingaanslagen. U hoeft de machtiging dus maar één keer in te vullen en terug te sturen.

8. Als er toch meer wordt afgeschreven of ik ben het niet eens met de afschrijving?

Dan kunt u zelf de bank opdracht geven om het bedrag terug te storten. Het zal dan door de bank onmiddellijk worden teruggeboekt.

9. Staat op de afrekening van drinkwaterbedrijf Oasen al niet afvalstoffenheffing en rioolheffing? Betaal ik niet dubbel?

Tot en met belastingjaar 2014 bracht Oasen de afvalstoffenheffing en rioolheffing voor de gemeente in rekening. Per belastingjaar 2015 legt de gemeente zelf weer de afvalstoffenheffing en rioolheffing op.

10. Op welke dag van de maand worden de termijnen afgeschreven?

De termijnbedragen worden rond de 29ste van de maand van uw rekening afgeschreven.
U moet wel tijdig zorgen voor voldoende saldo op uw rekening.

11. Veel bedrijven geven een korting als een machtiging wordt getekend. Krijg ik ook korting?

Nee. Een belastingaanslag volgt direct uit de wet. Daar mag geen korting op worden verleend.

12. Op uw adres hebben meerdere personen eerder een brief gekregen. Moet iedereen een machtiging afgeven?

Nee, dat hoeft niet. Bij de machtiging(en) kunt u bijschrijven wie de belasting waarvoor
wilt betalen. De heffingsambtenaar kan wel beslissen het aanslagbiljet ten name van de andere persoon dan de persoon die de machtiging heeft afgegeven op te leggen.

13. Op uw naam heeft u eerder geen brief met machtiging ontvangen. U wilt wel een machtiging afgeven.

Bij het aanslagbiljet zit een doorlopend machtigingsformulier van de gemeente bijgevoegd.
Ook kunt u een doorlopend machtigingsformulier van de gemeente ophalen tijdens de openingstijden op het stadskantoor of vinden op www.leerdam.nl.

14. Wat moet ik doen om de machtiging in te trekken?

U kunt daarvoor een wijzigingsformulier van de gemeente ophalen tijdens de openingstijden of dit formulier vinden op www.leerdam.nl. Door intrekking vervalt de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Het (restantbedrag) dient dan ineens te worden voldaan.

15. Ik wil alsnog een machtiging invullen, kan dat?

Ja, dat kan. Als het formulier voor 10 maart 2017 bij team Financiën van gemeente Leerdam ontvangen is, kan de termijn voor maart nog worden meegenomen. Als het formulier later wordt ontvangen, wordt het termijnbedrag hoger, omdat er in minder termijnen wordt geïncasseerd.

16. Ik wil een taxatieverslag opvragen van de waarde van mijn woning.

U kunt een taxatieverslag opvragen via het WOZ-portaal op www.leerdam.nl. Om op het portaal aan te melden, heeft u het aanslagnummer en het totaalbedrag inclusief komma en centen nodig dat op uw biljet staat (bijvoorbeeld: 0,00).

17. Wat doet Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) voor gemeente Leerdam?

BSR legt voor de gemeente Leerdam geen gemeentelijke belastingen op. Bij BSR moet u wel zijn voor het indienen van kwijtschelding. Zie daarvoor www.bsr.nl. Tel. BSR: (0344) 704704.

18. Betaal ik extra afvalstoffenheffing voor een extra container huishoudelijk restafval?

Nee. Het tarief afvalstoffenheffing extra container huishoudelijk restafval wordt per belastingjaar 2016 niet meer geheven.                        

19. Kan ik als gebruiker van een onroerende zaak woning een beschikking met de WOZ-waarde opvragen?

Ja, dit kan per 1 oktober 2015 als u deze WOZ-waarde volgens een wettelijk voorschrift gebruikt en u daardoor in uw individuele belang wordt geraakt. Staat op het biljet geen beschikking voor het gebruik van uw onroerende zaak woning, dan kunt u daarom schriftelijk verzoeken. Tegen de beschikking voor het gebruik kan bezwaar worden gemaakt. Zie verder daarvoor op achterzijde biljet. Het kan zijn dat de WOZ-waarde 2017 voor een onroerende zaak woning nog niet is bepaald.  

20. Waarom heb ik een beschikking als gebruiker/huurder van een woning ontvangen?

Een gebruiker van een onroerende zaak woning kan per 1 oktober 2015, als de WOZ-waarde volgens een wettelijk voorschrift wordt gebruikt en daardoor in zijn/haar individuele belang wordt geraakt, ook een beschikking voor het gebruik ontvangen.

Huurders die de maximale huurprijs van een sociale huurwoning betalen kunnen een belang hebben bij de hoogte van de WOZ-waarde. Het woningwaarderingsstelsel is per 1 oktober 2015 gewijzigd. De maximale huurprijs van een sociale huurwoning is nu ook op basis van de WOZ-waarde vastgesteld.

De gemeente kan niet bepalen welke woningen wel of niet een sociale huurwoning betreffen. Daarom maakt de gemeente aan alle gebruikers van woningen en niet-woningen de WOZ-waarde bekend.

Bij de verhuurder kunt u navragen of u een sociale huurwoning heeft en wat de maximale huurprijs daarvoor is. Bezwaar tegen de huurprijs kunt u indienen bij uw verhuurder. Op www.huurcommissie.nl kunt u checken wat de maximale huurprijs is van uw woning.

Tegen de ontvangen WOZ-waarde 2017 als gebruiker/huurder kan ook bezwaar worden gemaakt. Zie verder daarvoor op achterzijde biljet.

21. Ik heb alleen een beschikking/WOZ-waarde voor het gebruik van een garage ontvangen, maar ik heb geen garage?

De gemeente heeft aan alle gebruikers van woningen en niet-woningen de WOZ-waarde bekendgemaakt.

Een gebruiker van een onroerende zaak garage kan per 1 oktober 2015, als de WOZ-waarde
volgens een wettelijk voorschrift wordt gebruikt en daardoor in zijn/haar individuele belang
wordt geraakt, ook een beschikking voor het gebruik ontvangen.

Tegen deze ontvangen beschikking/WOZ-waarde 2017 kan ook bezwaar worden gemaakt. Zie verder daarvoor op achterzijde biljet.

22. Ik ben wel belanghebbende, maar ik heb geen beschikking ontvangen?

Staat op het biljet geen beschikking voor het eigendom/gebruik van uw onroerende zaak(en), dan kunt u daarom schriftelijk verzoeken. Tegen de beschikking kan bezwaar worden gemaakt. Zie verder daarvoor op achterzijde biljet. Het kan zijn dat de  WOZ-waarde 2017 voor een onroerende zaak nog niet is bepaald.

23. Waarom heb ik wel een beschikking/WOZ-waarde 2017, maar geen aanslag OZB op mijn biljet 2017 staan?

Tot onze spijt kan het voorkomen dat op uw biljet 2017 wel een beschikking/WOZ-waarde staat vermeld, maar nog geen aanslag OZB. De reden hiervan is een technische storing of nog niet afgehandelde correspondentie uit 2016 in ons gemeentelijk belastingpakket. Onze excuses hiervoor. De planning is om eind maart 2017 deze aanslag OZB 2017 aan u op te leggen of de beschikking 2017 na eventuele afhandeling van correspondentie uit 2016 te corrigeren.

24. Kan ik de WOZ-waarde van mijn buurman ontvangen?

Per 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden landelijk openbaar. U kunt via www.woz-loket.nl/0545 de WOZ-waarden van gemeente Leerdam inzien. Het kan zijn dat de WOZ-waarde 2017 voor een onroerende  zaak nog niet is bepaald.    

25. Op welke wijze kan het beschikking/aanslagbiljet gemeentelijke belastingen digitaal worden ontvangen?

Gemeente Leerdam is sinds kort aangesloten bij MijnOverheid. Met MijnOverheid kunt u berichten van de overheid digitaal in een berichtenbox ontvangen.  Heeft u zich aangemeld voor de berichtenbox op MijnOverheid en uw e-mail adres doorgegeven aan MijnOverheid? Zo, ja: als er dan nieuwe berichten voor u in de berichtenbox op MijnOverheid zijn, ontvangt u automatisch een e-mail. Op mijn.overheid.nl moet u inloggen met uw DigiD. Zie voor meer informatie mijn.overheid.nl.

Voorlopig heeft gemeente Leerdam besloten alleen het beschikking/aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 met dagtekening 28 februari 2017 digitaal via de berichtenbox van MijnOverheid te verzenden. Post verder in 2017 van gemeente Leerdam ontvangt u dus niet via de berichtenbox op MijnOverheid. 

Heeft u zich tijdig aangemeld om berichten van gemeente Leerdam digitaal via MijnOverheid te ontvangen, dan ontvangt u het biljet 2017 alleen met dagtekening 28 februari 2017 digitaal via de berichtenbox van MijnOverheid.

Overigens als u het biljet 2017 digitaal ontvangt via MijnOverheid, dan kan het betalen van de gemeentelijke belastingen 2017 niet meer met een acceptgirokaart, maar alleen via internet of automatische incasso.

Dus wilt u het beschikking/aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voor het volgend belastingjaar in de toekomst digitaal ontvangen:

  • Meld u aan voor de berichtenbox op MijnOverheid.
  • Geef uw e-mail adres door aan MijnOverheid: als er nieuwe berichten voor u in de berichtenbox op MijnOverheid zijn, ontvangt u automatisch een e-mail.

De heffingsambtenaar van de gemeente Leerdam stuurt alleen dit jaar ook een brief per post dat het beschikking/aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 voor u in de berichtenbox op MijnOverheid klaarstaat.

26. Klopt het dat er precariobelasting in plaats van leges wordt geheven voor de levering van stroom?

De levering van stroom per dagdeel wordt per 2016 als precariobelasting geheven in plaats van als leges. Er is nu een tarief voor de aansluiting op gewone gemeentelijke stroomvoorziening 16 amp/230 volt (voorheen tarief leges) per dagdeel en voor krachtstroom, 32 amp/380 volt per dagdeel.