Menu

Melding klein evenement

Voor kleine evenementen heeft u geen vergunning nodig. In dat geval is een melding aan de burgemeester voldoende. Kleine evenementen zijn evenementen die een lage impact hebben op de openbare orde. Bijvoorbeeld een straatfeest of buurtbarbecue. Een melding van uw kleine evenement kunt u direct online regelen.

Direct regelen

Eisen

Een evenement is een klein evenement als het aan de volgende eisen voldoet:

  • de organisator heeft een melding gedaan van het evenement aan de burgemeester;
  • het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 150 personen;
  • het evenement vindt plaats tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
  • er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur;
  • het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats en vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
  • er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 32 m2 per object en niet meer dan 4 objecten;
  • er is een organisator die geldt als aanspreekpunt voor toezichthouders en personeel van hulpdiensten;
  • er wordt geen vuurwerk afgestoken of slechts consumenten-/scherts-/fop-/theatervuurwerk dat niet knalt en niet hoger komt dan 10 meter.

Na uw melding

De burgemeester kan binnen 7 dagen na ontvangst van de melding besluiten het kleine evenement te verbieden. Dit kan als hij vermoedt dat de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Indien u 7 dagen na uw melding geen bericht heeft ontvangen, mag u het kleine evenement organiseren.

Groot evenement?

Voldoet uw evenement niet aan de eisen voor een klein evenement? Dan dient u een evenementenvergunning aan te vragen.