Menu

Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen, een boom wilt kappen of iets anders wilt veranderen. De vergunningaanvraag wordt door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid behandeld.

Op Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. Daarmee kunt u bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen vergunning nodig heeft.

Tarieven

Voor meer informatie over de diverse tarieven, kunt u terecht bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017.