Menu

Sinds oktober 2017 is er in Leerdam een Adviesraad Sociaal Domein (ASD Leerdam). 

Als ASD geven zij advies aan het college van burgemeesters en wethouders. Het gaat daarbij om alle onderwerpen die vallen binnen het sociale domein. Dat zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdhulp. Ze adviseren zowel gevraagd als ongevraagd. Bij ieder advies kijken zij door de ogen van de Leerdamse burgers. Ze zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen.

De ASD is van en voor de inwoners van Leerdam. Zij willen er met hun adviezen aan bijdragen dat elke inwoner zo goed als mogelijk mee kan doen. De ASD is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers.

Om goede adviezen te kunnen geven gaan ze in gesprek met de inwoners van Leerdam en kunnen inwoners hun ervaringen met hen delen. Hun signalen nemen ze mee in hun adviezen.
Wilt u meer informatie en/of wilt u een signaal doorgeven, laat dit dan weten aan Ronny Muller, voorzitter van de ASD Leerdam, ramuller@hotmail.com

Kennismaking

Hieronder stellen de leden zich kort aan u voor:

Ronny Muller (voorzitter)
Ik ben van beroep huisarts, maar niet meer praktiserend. Ik ben actief in het sociaal domein en bestuurlijk aanspreekbaar voor alle inwoners.

Brigitte van Brakel (secretaris)
Als geboren (1980) en getogen Leerdammer zet ik mij in voor de Adviesraad Sociaal Domein in Leerdam. Door mijn studie hbo-verpleegkunde heb ik een brede zorgervaring opgebouwd.  Ik werk op een klantenservice voor mensen die medische voeding gebruiken. Ook in mijn eigen omgeving ken of sta ik in contact met diverse doelgroepen. Oftewel met mensen met autisme, een verstandelijke handicap, ouderen en kinderen.

In 2001-2002 heb ik mij als jeugdpanellid al eens ingezet voor de provincie Zuid-Holland op jeugdbeleid. Als lid van de adviesraad wil ik een positief kritische bijdrage leveren aan de veranderingen in het sociaal beleid van de gemeente Leerdam. Anderzijds ben ik nieuwsgierig naar wat er leeft onder de bewoners die te maken hebben met het sociaal domein. Mijn specialisatie ligt vooral bij jeugdhulp, maar voor Wmo ben ik ook aanspreekbaar.

Joop van Reenen (penningmeester)
Ik was lid van de voormalige Wmo-adviesraad (Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning). Ik ben als vrijwilliger actief in het sociale en maatschappelijke verkeer. Namens de Adviesraad Sociaal Domein Leerdam neem ik deel aan het Regionaal overleg van adviesraden in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Marjan Boer
Ik ben straatcoördinator van de voedselbank, daarbij zet ik me zo flexibel mogelijk in om creatief spullen te verzamelen. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij de breiclub voor het Ouderenfonds. Ik zet me graag in voor kinderen, ouderen en de hulpbehoevenden in onze samenleving.

Harrie Heeres
Ik ben geboren op 9 april 1956. Ik ben sinds 2013 lid van de cliëntenraad van Avres, een gemeenschappelijke regeling die voor de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard en Zederik de Participatiewet uitvoert.
Deze wet vervangt de WWB, WSW en deels de Wajong. Ik hoop met mijn opgedane kennis bij de cliëntenraad een bijdrage te kunnen leveren aan een ‘sociaal’ Leerdam via de Adviesraad Sociaal Domein.

Adrie de Graaf
Ik woon 43 jaar in Leerdam. Als mantelzorger en ervaringsdeskundige weet ik hoe belangrijk het is dat zorg goed, efficiënt en duidelijk geregeld is, zodat daar geen onnodige energie naar toegaat. Ik wil me er dan ook graag binnen de adviesraad voor inzetten om hieraan mee te werken.

Juan Sahertian
Ik heb meer dan 10 jaar ervaring als matcher/ jobhunter/ trainer/ accountmanager binnen de Participatiewet en ik heb daarbij diverse gemeenten en burgers ondersteund. Daarnaast heb ik ervaring met verschillende doelgroepen, zoals ex-gedetineerden, slachtoffers van huiselijk geweld en andere doelgroepen binnen de Participatiewet. Als trainer heb ik de ervaring met voortijdige schoolverlaters om ze te ondersteunen en geloof terug te geven in het sociaal systeem.

Ook heb ik ervaring om jongeren op basisscholen en voortgezet onderwijs inzicht te geven in radicalisering, polarisatie en racisme. Vanuit mijn eigen cultuur heb ik kennis opgedaan met betrekking tot de KNIL-rechten en erfrechten uit eerste hand. Op diverse werkvelden deel ik graag mijn kennis als lid van de adviesraad.

Adviesraad Sociaal Domein

Zittend van links naar rechts: Harrie Heeres, Marjan Boer, Joop van Reenen, Ronny Muller.
Staand van Links naar rechts: Brigitte van Brakel, Juan Sahertian en Adrie de Graaf