Menu

Gehandicaptenparkeerkaart

Er zijn 2 verschillende gehandicaptenparkeerkaarten: Gehandicaptenparkeerkaart Bestuurder en Gehandicaptenparkeerkaart Passagier. Deze kunt u aanvragen via het Sociaal Loket.

Gehandicaptenparkeerkaart Bestuurder

U kunt voor een gehandicaptenparkeerkaart Bestuurder in aanmerking komen wanneer u:

  • als bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel niet in staat bent om met de gebruikelijke loophulpmiddelen (zoals een wandelstok of rollator) zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen;
  • als bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of een brommobiel permanent rolstoelgebonden bent.

Gehandicaptenparkeerkaart Passagier

U kunt voor een gehandicaptenparkeerkaart Passagier in aanmerking komen wanneer u:

  • als passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel niet in staat bent om met de gebruikelijke loophulpmiddelen (zoals een wandelstok of rollator) zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat u voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder;
  • als passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of een brommobiel permanent rolstoelgebonden bent.

Voor beide varianten geldt - in ieder geval bij een eerste aanvraag - dat de (loop)beperking van de bestuurder of passagier door een arts van het extern adviesbureau moet worden vastgesteld. Evenals de mate waarin de passagier afhankelijk is van de bestuurder. Uit het (medisch) advies kan blijken dat herkeuring bij een vervolgaanvraag achterwege kan blijven.