Menu

Jeugdhulp

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle vormen van hulp en zorg voor jeugdigen en opvoeders. Dit zijn:

  • Provinciale jeugdzorg, waaronder de jeugdbescherming en jeugdreclassering
  • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
  • Gesloten jeugdzorg
  • Zorg voor verstandelijk gehandicapte jeugdigen

Eigen netwerk benutten

Ouders en opvoeders zijn altijd in eerste instantie verantwoordelijk. Als ouders ondersteuning nodig hebben, benutten ze eerst het eigen netwerk. Als blijkt dat in de eigen omgeving geen ondersteuning beschikbaar is, dan zoeken professionals samen met het gezin naar mogelijkheden. Het gezin behoudt hierbij de regie.

Dichtbij en toegankelijk

De gemeente Leerdam wil de jeugdzorg verbeteren: dichter bij huis, efficiƫnter en toegankelijker georganiseerd. Samen met tal van instanties zorgt de gemeente er voor dat ouders, opvoeders en kinderen sneller de juiste ondersteuning krijgen. Zo wordt erger voorkomen.

Jeugdteam

Heeft u vragen over of behoefte aan jeugdzorg? Neem dan contact op met het Jeugdteam (onderdeel van het Sociaal Loket). Dit kan telefonisch via 0800-5016.