Menu

Werkzaamheden reinigen kolken

19 april 2017

Vanaf vrijdag 21 april starten we met de periodieke reiniging van de straat- en trottoirkolken van het rioolstelsel in Kedichem, Leerdam en Schoonrewoerd, te beginnen op het industrieterrein. Op de doorgaande wegen, de paden en woonerven voeren wij deze werkzaamheden uit. Het reinigen van kolken is nodig om de goede afvoer van regenwater te waarborgen en vormt een van de maatregelen die we treffen om wateroverlast te voorkomen.

Mogelijke verkeershinder

Doordat de kolkenzuigwagen in veel gevallen op de rijbaan staat, kan ter plaatse van de werkzaamheden tijdelijk enige overlast voor het verkeer ontstaan. Wij vragen uw begrip hiervoor. De werkzaamheden zullen afhankelijk van het weer ongeveer 4 weken duren.

Contact

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer S. Vugteveen, telefonisch bereikbaar via 0345 636 195.