Menu

Resultaten bijeenkomst Respijtzorg

17 mei 2017

Op 24 april organiseerde SamenDoen en het Platform Mantelzorg een bijeenkomst voor mantelzorgers over respijtzorg.

Respijtzorg

Een mantelzorger is iemand die voor een dierbare, zoals een familielid of vriend, zorgt. Respijtzorg houdt in dat de mantelzorger de zorg voor zijn/haar dierbare tijdelijk overdraagt, zodat hij/zij even op adem kan komen. Op de bijeenkomst vertelden zorgaanbieders over hun mogelijkheden voor respijtzorg, zoals dagopvang en logeren. De gemeente vertelde hoe mensen hiervoor in aanmerking kunnen komen. Het Sociaal Loket is hiervoor het aanspreekpunt en is bereikbaar via sociaalloket@leerdam.nl of via 0800 5016. Voor algemene informatie over respijtzorg is de Stichting SamenDoen bereikbaar.

Informatie

Wat opvalt, is dat mantelzorgers de weg naar zorg zoals respijtzorg soms niet goed weten te vinden. Ook ervaren ze belemmeringen om zorg te regelen vanwege verschillen in financiering en indicatiestelling. Ze gaven aan geholpen te zijn met een soort navigatie voor de zorg. Naar aanleiding van de bijeenkomst is er afgesproken om door te praten over hoe de respijtzorg beter kan aansluiten op de vraag. Bent u mantelzorger en wilt u met ons meedenken? Dan kunt u zich aanmelden via info@samendoen.expert.

Jonge vrouw met een arm om een oudere man