Menu

Mantelzorgwaardering 2017

18 mei 2017

Bent u mantelzorger en woont degene voor wie u zorgt in de gemeente Leerdam? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Mantelzorgwaardering 2017.

Wat is een mantelzorger?

Mantelzorgers zijn mensen uit het netwerk van de zorgvrager, zoals familie, buren of vrienden. De zorgvrager, de persoon die door een mantelzorger wordt verzorgd, heeft hulp nodig. Bijvoorbeeld vanwege lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen of door ouderdom. Hij of zij kan niet meer voor zichzelf zorgen.

Wat is de Mantelzorgwaardering?

De gemeente Leerdam heeft waardering voor de inzet van mantelzorgers en wil hen
graag waarderen met een financieel compliment. De hoogte van het bedrag is afhankelijk
van het aantal aanvragers, maar minimaal € 50,- (afgelopen 2 jaar betrof het € 150,-).

Wanneer komt u in aanmerking voor de Mantelzorgwaardering?

Mantelzorgers die langerdan drie maanden achtereen en meerdan acht uur perweek gemiddeld mantelzorg verlenen, komen in aanmerking voor de Mantelzorgwaardering. De zorgvrager moet inwoner zijn van de gemeente Leerdam. Degene voor wie u zorgt kan zelfstandig wonen, maar ook verblijven in een instelling. Professionele zorg-verleners of vrijwilligers komen niet in aanmerking voor de waardering. Per zorgvrager kan 1 waardering worden aangevraagd, maximaal 2 waarderingen per woonadres (voor verschillende zorgvragers).

Hoe kunt u de Mantelzorgwaardering aanvragen?

Het aanvraagformulier en de criteria voor de Mantelzorgwaardering 2017 vindt u op de website van Stichting SamenDoen (voorheen Stichting Welzijn): www.SamenDoen.expert of vraag het telefonisch op via 0345 - 637 363.
Aanvragen kunt u indienen van 1 juni tot en met 30 september 2017.
Als uw aanvraag wordt toegekend, kunt u het bedrag op of rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november 2017) tegemoet zien.

Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u vragen over de Mantelzorgwaardering? Neem dan contact op met Stichting SamenDoen. Zij verzorgt de uitvoering van de Mantelzorgwaardering voor de gemeente Leerdam.
T 0345 - 637 363 (ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur)
E info@SamenDoen.expert

Mantelzorgers in Leerdam: Bedankt!