Menu

College en wijkraden bezoeken O-I over glasrecycling

12 juli 2017

Vorige week dinsdag bezochten het college en enkele leden van de wijkraden de glasfabriek, Owens-Illinois (O-I). Daar kregen zij presentaties om de koppeling tussen het recyclen en het hergebruik van dit glas te verduidelijken.

Recycling

Allereerst vertelde Ton Versteeg van Waardlanden hoe het inzamelen van glas in zijn werk gaat. Na het inzamelen gaat het glas naar verwerker Maltha. Bianca Lambrechts van Maltha lichtte vervolgens het verwerkingsproces van glasafval naar hoogwaardige kwaliteit nieuwe grondstoffen toe. Deze grondstoffen gebruikt O-I voor weer nieuwe producten. Goos Kers van O-I deed het proces in de glasfabriek uit de doeken. Glasafval wordt echter niet alleen gebruikt om uiteindelijk in een glasfabriek nieuwe producten te maken. Hélène Besançon van het Glasmuseum vertelde tot slot dat glas ook prima gebruikt kan worden in de kunst.

Genodigden krijgen uitleg over glasrecycling