Menu

De Beste Ideeën van Leerdam 2017

14 september 2017

Woensdag 13 september maakten de wethouders Teus Meijdam en Arie Keppel tijdens een goed bezochte SamenDoenDag de winnaars bekend van de Beste Sociale en Ruimtelijke Ideeën van Leerdam voor 2017. De eerste prijzen van € 750,- gingen naar het project ‘Thuis in Leerdam’ en ‘Werkgroep Veiligheid Emmalaan. ‘Samen eten in Noord’ en ‘Uitwerking enquête Kedichem’ sleep-ten de tweede prijzen van € 500,- binnen. De derde prijs, ter waarde van € 250,-, in de categorie Sociaal ging naar ‘Mama Café’ en in de categorie Ruimtelijk naar ‘Dorpsplan Schoonrewoerd’.

De prijs is in het leven geroepen om inwoners die een bijdrage leveren aan Leerdam op Sociaal of Ruimtelijk gebied te waarderen. De zes genomineerden voor de prijs presenteerden hun project tijdens de SamenDoenDag in Sportcentrum Laco Berenschot. Bezoekers brachten daar hun stem uit en de initiatieven met de meeste stemmen werden diezelfde middag uitgeroepen tot winnaars.

Thuis in Leerdam

Thuis in Leerdam wil nieuwe en bestaande Leerdammers met elkaar kennis laten maken. Dat doet ze vooral door de organisatie van gezamenlijke activiteiten voor vluchtelingen (statushouders) en Leerdammers. Zo is er een spellenavond gehouden, staat een picknick op de planning en wordt nagedacht over een vrouwenbijeenkomst en filmavonden. Dit soort ontmoetingen dragen bij aan wederzijds begrip en het vergroten van sociale netwerken.

Werkgroep Veiligheid Emmalaan

Een werkgroep van bewoners heeft samen met de gemeente een plan gemaakt voor de verbete-ring van de verkeersveiligheid op de Koningin Emmalaan. Vanuit een aantal ontwerpvarianten is een voorkeursvariant ontstaan. De werkgroep heeft deze voorkeursvariant op een Raadsplein, eind juni, gepresenteerd aan raadsleden en inwoners van Leerdam. De gemeente onderzoekt het plan nu op uitvoerbaarheid en haalbaarheid en komt met een definitief ontwerp. Binnenkort gaat de werkgroep hierover nog een keer in overleg met de gemeente. Daarna besluiten het college en de gemeente-raad over het definitieve ontwerp.

Beste ruimtelijke ideeen

Beste sociale ideeen