Menu

Militaire oefeningen

14 september 2017

In de week van 25 t/m 29 september oefenen militairen van de Koninklijke Landmacht in de gemeente Leerdam. Het betreft de ondersteuning van meerdere defensie-eenheden voor de oefening ‘deining en doorbraak’, die door vijf waterschappen wordt georganiseerd. Personeel van defensie voert d.m.v. verplaatsingen te voet en met voertuigen dijkinspecties uit. Op sommige locaties worden hiervoor aanvullende systemen ingezet, zoals een grondradar. Het merendeel van de activiteiten vindt plaats op woensdag 27 en donderdag 28 september.

Schade

Indien er door één van deze oefeningen schade is ontstaan, dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid, zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade melden aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Tel.: 030-2180444
E-mail: JDVclaims@mindef.n1

Busmaster voertuig in de woestijn