Menu

Herontwikkeling Watertoren

12 oktober 2017

In samenwerking met omwonenden is de afgelopen jaren een plan voor de herontwikkeling van het watertorenterrein tot stand gekomen. Om dit plan te kunnen uitvoeren is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Leerdam Oost, terrein Oud Schaik 2a, opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor om de wijziging van het bestemmingsplan vast te stellen.

Watertoren plan

In het onderste gedeelte van de toren komt een aantal kleine bedrijven en kantoren en in het bovenste gedeelte komen twee of mogelijk drie woningen. Op het terrein komt een blok van vier aaneengesloten woningen en één vrijstaande woning. Daarnaast is er parkeergelegenheid op eigen terrein.

Watertoren uit de lucht gezien