Menu

Begroting 2018 in één overzicht

14 november 2017

Donderdag 9 november heeft de gemeenteraad van Leerdam de begroting 2018 vastgesteld. Vooruitlopend op de aanstaande fusie met de gemeenten Vianen en Zederik hebben de drie gemeenten samengewerkt bij het opstellen van deze begroting.

Waar komen de inkomsten vandaan en waar gaan de uitgaven naartoe in 2018? De ‘begroting in één oogopslag’ geeft u een beeld van de geraamde inkomsten en uitgaven van de gemeente Leerdam. In het kort: de begroting is sluitend en we zijn financieel gezond.

infographic begroting 2018