Menu

Geen uitvraag gemeentegids

15 november 2017

De papieren versie van de gemeentegids verschijnt in 2018 niet meer. De gemeente Leerdam doet op dit moment dan ook geen uitvraag voor vermeldingen of advertenties in onze gemeentegids.

Geen papieren gids

Eventuele brieven of facturen die u hierover nu ontvangt, zijn niet namens of in opdracht van de gemeente verstuurd. In 2018 kijken we op welke manier we aan het einde van dat jaar een magazine of gids uitbrengen om u te informeren over uw nieuwe gemeente. Wij streven ernaar op onze website de gegevens actueel te houden.

Voorkant gemeentegids 2017