Menu

PGB Welzijn

7 februari 2018

De gemeente Leerdam stelt in samenwerking met SamenDoen al een aantal jaren een budget beschikbaar voor mensen die chronisch ziek zijn en geen financiële middelen hebben. Ook in 2018 is dit budget weer gereserveerd voor een aantal inwoners van Leerdam. Het PGB welzijn is bedoeld voor mensen die in een isolement dreigen te raken. De eenmalige financiële bijdrage is bedoeld om mensen te stimuleren opnieuw aan de maatschappij te gaan deelnemen.

Om voor het PGB in aanmerking te kunnen komen zijn de volgende regels van kracht:

  • chronische ziekte(s) of handicap(s) op lichamelijk en/of psychisch vlak
  • laag inkomen
  • verricht geen betaald werk of vrijwilligerswerk, heeft een uitkering
  • mobiliteitsproblemen.
  • komt weinig de deur uit

Het PGB kan voor diverse activiteiten worden gebruikt, u kunt daarbij denken aan:

  • bijdrage aan een schildercursus
  • deelname computercursus
  • bezoek theater of museum
  • of een andere activiteit waaraan u zelf graag zou willen deelnemen


Kent u iemand of heeft uzelf bovengenoemde kenmerken, dan kunt u zich aanmelden bij:
Hanneke Mensch
Cliëntadviseur SamenDoen
0345 - 637 363
hmensch@samendoen.expert