Menu

Glaspark Leerdam zoekt samenwerkingspartners

14 februari 2018

Informatiebijeenkomst 21 februari 2018

In 2017 zijn de Algemene Ledenvergaderingen van Hockeyclub Leerdam, Korfbalvereniging Ter Leede/de Jager en de voetbalvereniging LRC en de Raad van de gemeente Leerdam akkoord gegaan met het plan Glaspark. Kern van het plan is om te komen tot één centrale, eigentijdse, multifunctionele buitensportaccommodatie voor de gezamenlijke huisvesting van de verenigingen. De uitwerking van het plan is inmiddels in volle gang en de drie verenigingen zullen binnen niet al te lange tijd de trotse bewoner zijn van Glaspark Leerdam.

Een van de belangrijkste speerpunten voor het Glaspark is bovengenoemde multifunctionaliteit. Het Glaspark moet meer worden dan het ‘thuis’ van de drie verenigingen. Het park moet ook een functie gaan vervullen voor het onderwijs, voor andere verenigingen, voor recreanten en voor zorgpartners. In het kader hiervan is de Stuurgroep Glaspark Leerdam nu op zoek naar één of meerdere samenwerkingspartners die het park samen met de drie verenigingen willen ‘bewonen’ en bij willen dragen aan de functie en exploitatie van het park.

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Er wordt met name gezocht naar partijen die:

  • Echt bereid zijn om inhoudelijk samen te werken met verenigingen en het Glaspark om traditionele en niet-traditionele doelgroepen aan het park te verbinden.
  • Ook op het gebied van beheer en exploitatie de samenwerking aan willen gaan, bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke arrangementen, en de functie van het Glaspark (sportief en maatschappelijk) willen versterken.
  • Ruimte willen delen met de verenigingen die het Glaspark ‘bewonen’ en zelf kunnen investeren in voorzieningen die zij aanvullend nodig hebben.

Informatiebijeenkomst

Bent u geïnteresseerd in het aangaan van een samenwerking met het Glaspark? Dan bent u van harte uitgenodigd om de Informatiebijeenkomst Samenwerkingspartners Glaspark bij te wonen op 21 februari 2018 om 19.00 in het stadskantoor te Leerdam. Tijdens deze bijeenkomst zal nader ingegaan worden op de mogelijkheden, uitgangspunten en voorwaarden voor een eventuele samenwerking.

twee kinderen spelen voetbal