Menu

Wel referendum, nog geen gemeenteraadsverkiezingen

14 maart 2018

De gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik vinden dit jaar door de herindeling tot de gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2019 niet in maart maar op 21 november plaats.

Raadgevend referendum

Op 21 maart a.s. wordt wel een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl. Dit helpt u misschien uw mening te vormen.

Stemlocaties

De locaties waar u van 07.30 tot 21.00 uur (let op afwijkende tijden) kunt stemmen voor het referendum zijn:

Maranatha J.A. Burgersstraat 1 te Leerdam  
Huis ter Leede Eiland 1 te Leerdam  
Koningin Emmahuis Raadsliedenstraat 120 te Leerdam  
Dorpshuis De Stoof Koningin Wilhelminalaan 20 te Kedichem van 12.00 tot 21.00 uur
Partycentrum Koningin Julianastraat 22 te Schoonrewoerd  

Rood potlood met stembiljet