Menu

Kennisgeving voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie personen.

27 maart 2018

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basis registratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.

Burgemeester en Wethouders van Leerdam maken bekend dat de gemeente Leerdam het voornemen heeft onderstaande personen binnenkort uit te schrijven.

Bent u of kent u één van deze personen? Neemt u dan contact op met het team Burgers & Receptie van de gemeente Leerdam, tel. 0345- 636363.

Indien de gemeente Leerdam geen nadere adresinformatie ontvangt, wordt na een periode van vier weken de bijhouding van de persoonslijst beëindigd.

Naam Geboortedatum
V.I. Balazs 12-01-1979
H. Cozijnsen 08-05-1989
K. den Daas 24-01-1998
D. Wayenberg 02-04-1988