Menu

Is die lantaarnpaal nu nog kapot?

11 april 2018

De vraag wordt steeds vaker en op verschillende plekken gesteld. Ook de raadsleden hebben al vaker aandacht gevraagd voor een snelle en adequate reparatie. Waarom duurt het zo lang? En is het niet gevaarlijk?

Wie is verantwoordelijk?

Om daar antwoord op te kunnen geven willen wij u graag uitleggen hoe het onderhoud van onze straatverlichting geregeld is. Met verschillende andere gemeentes hebben wij het administratief beheer en de coördinatie van het onderhoud ondergebracht bij Bureau Openbare Verlichting. Daarom vragen wij u ook storingen of schades hier te melden.

Verbeterplan

Bureau OVL werkt met aannemers die het onderhoud in delen van het gebied op zich nemen. Sinds de aanbesteding van maart 2016 is dat voor Leerdam Heijmans Wegen BV.
Dit is de tweede aansluitende periode dat zij de werkzaamheden van het onderhoudsbestek. En waarom lukt het dan toch niet om aan de afgesproken service afspraken te voldoen. Door het vertrek van enkele medewerkers op sleutelposities en de introductie van een nieuwe computerprogramma heeft de aannemer een inhaalslag moeten maken. Enige tijd geleden hebben zij een verbeterplan voorgelegd aan OVL en extra inzet gepleegd om de meldingen beter en vooral sneller af te kunnen handelen.

Stedin

Ligt het dan altijd aan de aannemer? Nee. Wanneer de schade onder de grond in de elektrische bekabeling zit, wordt netbeheerder Stedin ingeschakeld. En Stedin hanteert haar eigen richtlijnen en termijnen. Dit is een grote organisatie met het alleenrecht in onze regio en dat komt de snelheid en het bieden van een oplossing niet ten goede. Als onderdeel van OVL staan we samen met grote steden wel veel sterker om deze termijnen toch gunstig te beïnvloeden.

Zelf doen?

U vraagt zich misschien af of de gemeente het onderhoud niet beter zelf kan doen. Helaas, zoals eerder gemeld is ‘wat gewicht in de schaal’ richting Stedin wel nodig. Veel langdurige storingen zijn te wijten aan defecten in de bekabeling.

Dan maar in het donker zitten?

Moeten we de defecte lantaarnpalen dan maar voor lief nemen? Maar ze hebben toch een functie? Zeker. We nemen de defecte palen ook zeker niet voor lief. Daarom hebben we van de uitvoerend aannemer geëist om verbeteringen door te voeren. Daarnaast doen wij ons best invloed uit te oefenen in de richting van Stedin. Dit laatste is lastig in een tijdpad te gieten, maar de afspraken met de aannemer om verbeteringen te laten zien zijn er wel. Tot de zomer beoordelen wij of de verbeteringen merkbaar en afdoende zijn.

De afspraak met de aannemer is dat er na schaderijdingen geen halve lichtmasten in het straatbeeld mogen staan. Die moeten helemaal weggehaald worden. Hiervoor moet wel eerst de stroom eraf gehaald worden, maar inmiddels zijn er stappen gezet om hiervoor niet helemaal afhankelijk te zijn van Stedin.

Wat kunt u doen?

Blijf storingen en meldingen vooral doorgeven aan bureau OVL. Dat is en blijft de instantie om dit op te pakken. Maar als u vindt dat de veiligheid in het geding is? De ene lamp wordt nu eenmaal erger gemist dan de andere, meld dit dan ook aan info@leerdam.nl. Wij kunnen dan samen met de aannemer kijken hoe we de onveilige situatie zo snel mogelijk kunnen verhelpen.

En verder? Verder vragen wij nog enig geduld op te brengen en de aannemer de kans te geven zijn verbeterplan uit te voeren. Rond de zomer kijken we dan in hoeverre dat gelukt is.