Menu

Verkeer in Oost

12 juni 2018

Vorige week hield de gemeente Leerdam een inloopavond over drie onderwerpen in Leerdam-Oost:

  • Invulling van het voormalig Rivas gebouw aan de Emmalaan
  • Verkeersveiligheid aan de Emmalaan 
  • Wisselparkeren/eenrichtingsverkeer in Oost

Emmalaan

Syndion vertelde over haar plannen in het gebouw aan de Emmalaan. De gemeente vertelde samen met de werkgroep Emmalaan over de veiligheidsmaatregelen voor deze straat die de gemeenteraad onlangs goedkeurde.

Wisselparkeren/eenrichtingsverkeer in Oost

Over het derde onderwerp ontstond veel discussie. Dit is het opheffen van het wisselparkeren in verschillende straten in Leerdam-Oost en het invoeren van eenrichtingsverkeer in deze straten. Dit plan hebben we als gemeente in voorbereiding en bewoners konden hier vorige week op reageren. Die reacties bekijken we op dit moment en als dat nodig is, passen we het plan hierop aan. Eind juni stellen we verkeersbesluiten op voor zowel het wisselparkeren als eenrichtingsverkeer. Deze besluiten publiceren we en komen zes weken ter inzage te liggen. Belanghebbenden kunnen dan bezwaar maken bij de gemeente Leerdam.

De drie onderwerpen hebben we op de bewonersavond gecombineerd omdat ze alle drie interessant zijn voor bewoners in Leerdam-Oost. Het wisselparkeren en het eenrichtingsverkeer is een onderwerp van de gemeente Leerdam en heeft niets te maken met de werkgroep Emmalaan. Vragen of opmerkingen graag richten aan info@leerdam.nl.