Menu

Het onkruid groeit weelderig

13 juni 2018

In het straatbeeld van Leerdam is steeds meer onkruid zichtbaar in de bestrating.

Zon en regen wisselen elkaar de laatste weken af. ‘Groeizaam weer’ wordt het ook wel genoemd. En inderdaad het groen doet het prachtig in onze omgeving en in de stad. Helaas groeit ook het onkruid erg hard, in de voegen van de bestrating, rondom lichtmasten en verkeersbordpalen.

Chemische middelen verboden

Tot voor kort was onkruid goed en goedkoop te bestrijden met chemische middelen. Hierbij konden wij onkruid echt tot in de wortel bestrijden en er zo voor zorgen dat het lange tijd weg bleef. Inmiddels is het verboden deze middelen te gebruiken. Gemeenten moesten op zoek naar andere bestrijdingsmethoden, zoals bijvoorbeeld borstelen, heet water of hete lucht. Jammer genoeg zijn deze methoden veel minder effectief en ook nog eens weersafhankelijk. Bij droogte blijft het weg, bij vochtig weer groeit het snel terug. Hierdoor kan het gebeuren dat één week na een behandeling er weer groen op straat voorkomt.

Nog geen goed alternatief

De onkruiddruk op de bestrating in de drie gemeenten binnen Vijfheerenlanden is niet uniek. In 2016 is het verbod op chemische middelen ingegaan. Nu kampen veel gemeentes met dezelfde problemen. Aannemers en groendiensten maken ronde na ronde, waarbij het onkruid sneller terug komt dan het bestreden kan worden. Hierbij werken de weeromstandigheden de resultaten tegen.
Helaas is er vanuit het oogpunt van effectiviteit nog geen goed alternatief voor de chemische onkruidkruidbestrijding.

Wat doen we er op dit moment aan

Momenteel zijn er binnen de drie gemeenten van Vijfheerenlanden drie aannemersbedrijven aan het werk, elk met hun eigen methodes en strategie. Onze toezichthouders volgen de resultaten op de voet om in het derde kwartaal van dit jaar te kijken welke methode of combinatie van methodes het best werkt in de gemeente Vijfheerenlanden.

Nieuw straatbeeld

Met dit artikel willen wij u erop attenderen dat het straatbeeld verandert. Omdat de huidige bestrijdingsmethodes minder effectief zijn, zullen we moeten accepteren dat er meer begroeiing op de verhardingen staat.