Menu

Groot onderzoek naar woongeluk in Zuid-Holland

27 juni 2018

De Grote Omgevingstest Zuid-Holland is een onderzoek onder inwoners van Zuid-Holland. Het doel van het onderzoek is de voorkeur van Zuid-Hollanders voor diverse aspecten van wonen en ‘woongeluk’ in beeld te brengen. Het onderzoek is een initiatief van het Rotterdamse bureau Springco.

De provincie Zuid-Holland en veel gemeenten, corporaties en vastgoedpartijen in Zuid-Holland doen mee aan het initiatief omdat ze de uitkomsten belangrijk vinden voor de bouw van nieuwe woningen en de inrichting van de omgeving.

Ook de gemeenten Zederik en Leerdam doen mee aan het onderzoek.

Deelnemers gezocht

I&O Research voert het veldwerk van het onderzoek uit. Vanaf 25 juni a.s. sturen zij aan tienduizenden Zuid-Hollandse huishoudens een schriftelijke uitnodigingsbrief. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen.
Krijgt u geen brief maar wilt u wel graag mee doen, dan kunt u de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/dgot.

Er zijn versies van de vragenlijst beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch. Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 20 minuten. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 100 cadeaubonnen van €25 verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor De Grote Omgevingstest.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.dgot.nl. Mailen kan naar info@dgot.nl.