Menu

Verkiezing Gemeenteraad Vijfheerenlanden 21 november 2018

11 juli 2018

Registratie aanduiding (naam) politieke groepering

Uw (nieuwe) politieke groepering doet mee aan de gemeenteraadsverkiezing in 2018 met een bepaalde naam? U moet deze naam (aanduiding) dan schriftelijk laten registreren. Dit kan tot uiterlijk maandag 27 augustus 2018 bij het Centraal Stembureau van de gemeente Leerdam.
Is de naam al eerder geregistreerd bij en partij heeft meegedaan aan:

 • verkiezing leden Tweede Kamer
 • verkiezing leden Provinciale Staten
 • verkiezing gemeenteraad 2014

dan hoeft u dit niet opnieuw te doen.

Waarborgsom

Van tevoren maakt u de waarborgsom van € 112,50 over. U krijgt een betaalbewijs.
Dit geld krijgt u terug bij inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing 2018.

Inleveren samen met het registratieverzoek:

 • afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd
 • bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • verklaring van de politieke groepering waaruit blijkt wie als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen
 • bewijs van betaling van de waarborgsom

Het verzoek wordt afgewezen als

 • de aanduiding (naam) in strijd is met de openbare orde
 • verwarrend is omdat deze bijna of helemaal hetzelfde is als naam van een andere politieke groepering waarvoor al een registratieverzoek is gedaan of die al geregistreerd is
 • misleidend is voor kiezers
 • langer is dan 35 letters of andere tekens
 • bijna of helemaal hetzelfde is als die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon
 • op dezelfde dag al eerder is aangevraagd
 • Meer informatie over de wettelijke voorschriften en over het overmaken van de waarborgsom zijn te vinden bij:

Bureau verkiezingen gemeente Leerdam
Dokter Reilinghplein 1
4141 DA Leerdam
 

Plaats: Leerdam
Datum: 5 juli 2018

Rood potlood dat een vinkje in een vakje zet