Menu

Aanvragen Mantelzorgwaardering tot 31 augustus 2018

18 juli 2018

Bent u mantelzorger en woont degene voor wie u zorgt in Leerdam? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de mantelzorgwaardering 2018. U kunt zich tot en met 31 augustus nog aanmelden. De gemeente Leerdam heeft waardering voor de inzet van mantelzorgers en wil u ook in 2018 waarderen met een financieel compliment. De hoogte van het bedrag is in 2018 € 150,-.

Wanneer ben ik mantelzorger?

U bent mantelzorger wanneer u onbetaald zorgt voor iemand uit uw netwerk, zoals uw partner, uw vader of moeder, een kind, een buur of een vriend. De zorgvrager, degene die u verzorgt, heeft hulp nodig. Bijvoorbeeld vanwege lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen of door ouderdom. Hij of zij kan niet (meer) helemaal voor zichzelf zorgen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?

U komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering wanneer:

  • U langer dan drie maanden aaneengesloten meer dan acht uur per week voor iemand zorgt
  • U dat doet uit persoonlijke betrokkenheid, en niet als vrijwilliger of professional
  • De zorgvrager in Leerdam woont.

Per zorgvrager kan één waardering worden aangevraagd en per woonadres voor maximaal twee mantelzorgers (voor verschillende zorgvragers).

Hoe kunt u de Mantelzorgwaardering aanvragen?

Het aanvraagformulier en de criteria voor de Mantelzorgwaardering 2018 vindt u op de website van Stichting SamenDoen U kunt het formulier ook telefonisch opvragen via 0345 - 637 363. Aanvragen kunt u indienen tot en met 31 augustus 2018.
Als uw aanvraag wordt toegekend, kunt u het bedrag op of rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november 2018) tegemoet zien.

Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u vragen over de Mantelzorgwaardering? Neem dan contact op met Stichting SamenDoen. Zij verzorgt de uitvoering van de Mantelzorgwaardering voor de gemeente Leerdam.
Telefoon 0345 - 637 363  (ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur) of e-mail info@SamenDoen.expert.