Menu

Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie personen.

12 september 2018

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basis registratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.

Burgemeester en Wethouders van Leerdam maken bekend dat de gemeente Leerdam het voornemen heeft onderstaande personen binnenkort uit te schrijven.

Bent u of kent u deze personen? Neemt u dan contact op met het team Burgers & Receptie van de gemeente Leerdam, via 0345 - 636 363.

Indien de gemeente Leerdam geen nadere adresinformatie ontvangt, dan wordt na een periode van vier weken de bijhouding van de persoonslijst beëindigd.

Naam Geboortedatum
M. Ahssin 09-10-1964
C. Mezury 10-10-1997