Menu

Verwijdering uitgebrande brommobiel

19 september 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Leerdam maakt bekend dat in de gemeente Leerdam een voertuigwrak geplaatst stond op de openbare weg. Het is op grond van artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening verboden een voertuig dat rij technisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg te plaatsen.

Omschrijving locatie

Parkeerterrein Glasfabriek aan de Lingedijk, Leerdam

Beschrijving Voertuigwrak

Brommobiel uitgebrand

Foto van de uitgebrande brommobiel op de parkeerplaats​ Foto van het interieur van de uitgebrande brommobiel

Dit voertuigwrak is dan ook direct door de gemeente in bewaring gesteld zonder eerst een reactie van de eigenaar op dit bericht af te wachten. De aanhangwagen wordt door de gemeente gedurende 13 weken bewaard. De eigenaar van dit voertuig kan binnen 13 weken ná de publicatie van dit bericht, na betaling van de gemaakte kosten, de aanhanger komen ophalen. Als de aanhangwagen na deze 13 weken niet is opgehaald, zullen burgemeester en wethouders overwegen de aanhangwagen te verkopen en of te vernietigen. Voor nadere informatie kan de eigenaar contact opnemen met het team Toezicht en Handhaving van de gemeente Leerdam, Dokter Reilinghplein 1 te Leerdam, telefoonnummer 088 599 7000